Μύθοι και Αλήθειες γύρω από το κρασί

Η παραγωγή, η κατανάλωση αλλά ακόμα και αυτό το προϊόν κρασί μαστίζετε από πολλούς μύθους. Την αλήθεια πίσω από αυτόυς τους μύθους θα μπορέσουμε να φέρουμε στο φως βασισμένοι στην επιστιμονική γνώση.