Γνωρίστε το μαγικό κόσμο του κρασιού..

Ποικιλίες οινοποιήσιμης αμπέλου.

Charodnnay, Ροδίτης, Sauvignon blanc, Μοσχοφίλερο, Cabernet Sauvignon, Αγιωργίτικο ... αλλά και Νεμέα, Σαντορίνη, Μαντινεία, Νάουσσα, Champagne, Rommane Conti, Petrus .... λέξεις που για πάρα πολύ κόσμο είναι ελάχιστα γνωστές έως και παντελώς αδιάφορες. Όμως για τον μυημένο ή ακόμα και για το νεοεισερχόμενο στον χώρο του κρασιού πολλές από αυτές τς λέξεις μπορεί να προκαλούν έως και .... δέος.

Το σταφύλι είναι η αρχή, η πρώτη ύλη. Η ποικιλία ή οι ποικιλίες που θα συνδιαστούν για να δώσουν ένα κρασί. Δεν είναι τυχαίο, φυσικά, που αναφερθήκαμε αρχικά σε ονόματα ποικιλιών και μετά σε συγκεκριμένες περιοχές αμπελοκαλλιέργειας ή αλλιώς Ονομασίες Προέλευσης. Το αμπέλι είναι μια πολυετής καλλιέργεια η οποία απαιτεί από τον άνθρωπο να είναι "στεριωμένος" στον τόπο του και με αυτόν τον τρόπο το αμπέλι χαρακτιρίζεται και χαρκτηρίζει με τη σειρά του τον τόπο. Εδώ στην έννοια "τόπος" δίνουμε πολύ πιο ευρεία χαρακτηριστικά εξισώνοντας τον, ουσιαστικά, με τον γαλλικό όρο "terroir".

a vinyard picture

Terroir

Ο γαλλικός όρος terroir χρησιμοποιείται για να καθορίσει τις παραμέτρους και τις επιρροές που εμπλέκονται στην παραγωγή ενός κρασιού ποιότητας. Η ακριβής έννοια του terroir, όμως, περιβάλλεται από μεγάλη ασάφεια και περιπλέκεται ακόμη περισσότερο όταν γίνετε απλοποίηση της έννοιας ως «έδαφος», «αρόσιμη γη», «πατρίδα» κ.α. κατά την μετάφραση σε άλλες γλώσσες. Είναι γεγονός ότι έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για να μπορέσει να αποδοθεί αυτός ο τόσο περιεκτικός όρος καθώς επιρεάζει τόσο καταλιτικά την ποιότητα ενός κρασιού. Ο ορισμός που τελικά φαίνεται να κερδίζει την επιστημονική κοινότητα αλλά και τους ειδικούς του χώρου είναι ότι με τον όρο terroir εννοούμε το σύνολο των παραμέτρων και φυσικών μηχανισμών που είναι σε ισχύ και επιρεάζουν ένα αμπελουργικό οικοσύστημα. Οι παράμετροι αυτοί είναι:

an other vinyard picture
 • Εδαφολογικοί παράγοντες όπως π.χ η σύσταση, η προέλευση και η δομή του εδάφους, τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα, η τοπογραφία, ο προσανατολισμός ώς προς τον ήλιο, η κλήση, το υψόμετρο κ.α
 • Κλιματολογικοί παράγοντες όπως το μέσο και μίκρο κλίμα της περιοχής, οι επιφανειακοί άνεμοι που δρούν, το ύψος των βροχοπτώσεων, όψιμοι παγετοί, φθηνοπωρινές πάχνες και ομίχλες κ.α
 • Ο Ανθρώπινος παράγοντας που όπως πάντα επεμβαίνει καθοριστικά με τις καλλιεργητικές φροντίδες και την τεχνολογία που θα χρησιμοποιήσει, την βιοηθική του (βαθμός χρήσης φυτοπροστασίας, λίπανσης κ.α), την γνώση του και φυσικά την ... ψυχή που θα καταθέσει στον αμπελώνα του.

Και οι τρείς παραπάνω παράγοντες είναι σημαντικοί και έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι επιρρεάζουν τελικά το παραγόμενο κρασί, ένα γεγονός που είναι πάρα πολύ γνωστό και οικείο στους οινοποιούς μέσα από την εμπειρική γνώση και παρατήρηση τους. Κάτ' αυτήν την έννοια ένα σύνολο μάκρο-στοιχείων του κρασιού (π.χ οργανικά οξέα - οξύτητα, σάκχαρα - αλκοόλη, ταννίνες - στιφάδα) εξαρτώνται άμεσα από τον συνδιασμό της έκφρασης των παραπάνω παραγόντων μεταβάλλοντας καίρεια την σύσταση και άρα και την γεύση του κρασιού. Επίσης ένας μεγάλος αριθμός μίκρο και ίχνοστοιχείων του σταφυλιού προέρχονται ή/και επιρεάζεται η συγκέντρωση τους από τα στοιχεία του terroir, χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τα διάφορα άλατα όπου τα μεν μεταλλικά άλατα συνεισφέρουν στην λεγόμενη αίσθηση ορυκτότητας στο άρωμα και στην γεύση κρασιών που προέρχονται από περιοχές με έντονη την έκφραση του terroir ενώ σε πολλές περιπτώσεις αμπελώνες οι οποίοι βρίσκονται κοντά σε θάλασσα στα κρασιά που προέρχονται από αυτούς μπορεί να παρατηρηθεί μια ελαφριά υφάλμυρη αίσθηση.

Έχοντας γνωρίσει, λοιπόν,την βασική έννοια του terroir, είναι η στιγμή να δούμε μια επίσης σημαντική έννοια στην περιγραφή και την ταξινόμηση των κρασιών η οποία, όταν έχει μελετηθεί και εφαρμοστεί σωστά, αποτελεί σημαντικό στοιχείο προσδιορισμού τόσο της τυπικότητας ενός κρασιού όσο και της εν γένη ποιότητας του. Θα μιλήσουμε, λοιπόν, για τις Ονομασίες Προέλευσης- Apellation d' Origin στη Γαλλική μετάφραση. Μια βαθύτερη εξέταση γενικά του συστήματος ταξινόμησης των κρασιών θα δούμε στην σελίδα Τύποι κρασιών. Εδώ κυρίως θα μιλήσουμε για την έννοια τις τοπο-ποικιλίας βλέποντας και παραδείγματα από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Όπως είπαμε, η έννοια Ονομασία Προέλευσης ενέχει σε μεγάλο βαθμό την έννοια terroir. Αυτό σημαίνει ότι κατ' ουσία οι ονομασίες προέλευσης πρέπει να είναι (και είναι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων) μια εγγύηση τυπικότητας των οίνων που προέρχονται από αυτές. Όταν λέμε τυπικότητα αναφερόμαστε στο σύνολο των γευστικών αλλά και αναλυτικών (δευτερευόντως) χαρακτήρων που κατέχουν οι οίνοι όταν προέρχονται από ποικιλίες που καλλιεργούνται σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Στα κρασιά με Ονομασία προέλευσης οι ποικιλίες που χρησιμοποιούνται και ορίζονται νομοθετικά είναι, συνήθως, ενδογενείς της περιοχής, άρα βέλτιστα εγκιματισμένες στο terroir αυτό οπότε τα κρασιά αυτά παρουσιάζουν την βέλτιστη τυπικότητα. Στις περισσότερες Ονομασίες προέλευσης, στην Ευρώπη, είναι μια ποικιλία που ορίζει και κάθε κρασί της Ονομασίας και άρα έχουμε την έννοια της τοπο-ποικιλίας. Παραδείγματα υπάρχουν πάρα πολλά και πάρα πολύ γνωστά:

Αιγιάλεια αμπελώνας
 • Αγιωργήτικο - ΝΕΜΕΑ
 • Ασύρτικο - ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
 • Μοσχοφίλερο - ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ
 • Ξυνόμαυρο - ΝΑΟΥΣΑ
 • Ροδίτης - ΠΑΤΡΑ
 • Chardonnay - CHABLIS
 • Gammay - BAUZAULAIS
 • κ.α

Ας περάσουμε όμως τώρα να δούμε, τις βασικότερες και πιο διαδεδομενες Ελληνικές και ξένες ποικιλίες.

Ελληνικές λευκές ποικιλίες Οινοποιήσιμης Άμπελου

Αθήρι Ασύρτικο Βηλάνα
Αθήρι Το Αθήρι είναι η πιο διαδεδομένη ποικιλία στα Δωδεκάνησσα. Περισσότερα... Ασύρτικο Το Ασύρτικο είναι η εμβληματική ποικιλία της Σαντορίνης. Περισσότερα... Βηλάνα Η Βηλάνα είναι η βασική λευκή ποικιλία με την οποία είναι φυτεμένη η Κρήτη. Περισσότερα...
Μαλαγουζιά Μοσχάτο Σάμου Μοσχοφίλερο
Μαλαγουζιά Η Μαλαγουζιά είναι η ποικιλία σύμβολο της αναγέννησης του νέου Ελληνικού κρασιού. Περισσότερα... Μοσχάτο Σάμου Ο Ροδίτης είναι η ποικιλία με την οποία είναι φυτεμένο το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας. Περισσότερα... Μοσχοφίλερο Ο Ροδίτης είναι η ποικιλία με την οποία είναι φυτεμένο το μεγαλύτερο μέρος τγς Ελλάδας. Περισσότερα...
Ρομπόλα Ροδίτης Σαββατιανό
Ρομπόλα Η Ρομπόλα είναι η χαρακτηριστική αλλά και χαρισματική ποικιλία της Κεφαλλονιάς. Περισσότερα... Ροδίτης Ο Ροδίτης είναι η ποικιλία με την οποία είναι φυτεμένο το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας. Περισσότερα... Σαββατιανό Ο Ροδίτης είναι η ποικιλία με την οποία είναι φυτεμένο το μεγαλύτερο μέρος τγς Ελλάδας. Περισσότερα...

Περισσότερες ποικιλίες....

Ελληνικές ερυθρές ποικιλίες Οινοποιήσιμης Άμπελου

Αγιωργήτικο Βερτζαμί Κρασσάτο
Αγιωργήτικο Ο Ροδίτης είναι η ποικιλία με την οποία είναι φυτεμένο το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας. Περισσότερα... Βερτζαμί Ο Ροδίτης είναι η ποικιλία με την οποία είναι φυτεμένο το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας. Περισσότερα... Κρασσάτο Ο Ροδίτης είναι η ποικιλία με την οποία είναι φυτεμένο το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας. Περισσότερα...
Κοτσιφάλι Λημνιό Μανδηλαριά
Κοτσιφάλι Ο Ροδίτης είναι η ποικιλία με την οποία είναι φυτεμένο το μεγαλύτερο μέρος τγς Ελλάδας. Περισσότερα... Λημνιό Ο Ροδίτης είναι η ποικιλία με την οποία είναι φυτεμένο το μεγαλύτερο μέρος τγς Ελλάδας. Περισσότερα... Μανδηλαριά Ο Ροδίτης είναι η ποικιλία με την οποία είναι φυτεμένο το μεγαλύτερο μέρος τγς Ελλάδας. Περισσότερα...
Μαυροδάφνη Ξυνόμαυρο Σταυρωτό
Μαυροδάφνη Ο Ροδίτης είναι η ποικιλία με την οποία είναι φυτεμένο το μεγαλύτερο μέρος τγς Ελλάδας. Περισσότερα... Ξυνόμαυρο Ο Ροδίτης είναι η ποικιλία με την οποία είναι φυτεμένο το μεγαλύτερο μέρος τγς Ελλάδας. Περισσότερα... Σταυρωτό Ο Ροδίτης είναι η ποικιλία με την οποία είναι φυτεμένο το μεγαλύτερο μέρος τγς Ελλάδας. Περισσότερα...

Περισσότερες ποικιλίες....

Διεθνής λευκές ποικιλίες Οινοποιήσιμης Άμπελου

Albarinio Arinto Chardonnay
Albarinio Το Albariño είναι αυτόχθονη ποικιλία της Γαλικίας της Ισπανίας και... Περισσότερα... Arinto Ο Ροδίτης είναι η ποικιλία με την οποία είναι φυτεμένο το μεγαλύτερο μέρος τγς Ελλάδας. Περισσότερα... Chardonnay Ο Ροδίτης είναι η ποικιλία με την οποία είναι φυτεμένο το μεγαλύτερο μέρος τγς Ελλάδας. Περισσότερα...
Chenin blanc Gewurztraminer Lureiro
Chenin blanc Ο Ροδίτης είναι η ποικιλία με την οποία είναι φυτεμένο το μεγαλύτερο μέρος τγς Ελλάδας. Περισσότερα... Μοσχάτο Σάμου Ο Ροδίτης είναι η ποικιλία με την οποία είναι φυτεμένο το μεγαλύτερο μέρος τγς Ελλάδας. Περισσότερα... Loureiro Ο Ροδίτης είναι η ποικιλία με την οποία είναι φυτεμένο το μεγαλύτερο μέρος τγς Ελλάδας. Περισσότερα...
Pinot grizio Riesling Sauvignon Blanc
Pinot grizio Ο Ροδίτης είναι η ποικιλία με την οποία είναι φυτεμένο το μεγαλύτερο μέρος τγς Ελλάδας. Περισσότερα... Riesling Ο Ροδίτης είναι η ποικιλία με την οποία είναι φυτεμένο το μεγαλύτερο μέρος τγς Ελλάδας. Περισσότερα... Sauvignon Blanc Ο Ροδίτης είναι η ποικιλία με την οποία είναι φυτεμένο το μεγαλύτερο μέρος τγς Ελλάδας. Περισσότερα...

Περισσότερες ποικιλίες....

Διεθνής ερυθρές ποικιλίες Οινοποιήσιμης Άμπελου

Cabernet Sauvignon Malbec Merlot
Cabernet Sauvignon Ο Ροδίτης είναι η ποικιλία με την οποία είναι φυτεμένο το μεγαλύτερο μέρος τγς Ελλάδας. Περισσότερα... Malbec Ο Ροδίτης είναι η ποικιλία με την οποία είναι φυτεμένο το μεγαλύτερο μέρος τγς Ελλάδας. Περισσότερα... Merlot Ο Ροδίτης είναι η ποικιλία με την οποία είναι φυτεμένο το μεγαλύτερο μέρος τγς Ελλάδας. Περισσότερα...
Nebbiolo Pinot noir Sangiovese
Nebbiolo Ο Ροδίτης είναι η ποικιλία με την οποία είναι φυτεμένο το μεγαλύτερο μέρος τγς Ελλάδας. Περισσότερα... Pinot noir Ο Ροδίτης είναι η ποικιλία με την οποία είναι φυτεμένο το μεγαλύτερο μέρος τγς Ελλάδας. Περισσότερα... Sangiovese Ο Ροδίτης είναι η ποικιλία με την οποία είναι φυτεμένο το μεγαλύτερο μέρος τγς Ελλάδας. Περισσότερα...
Syrah Tempranillo Zinfandel
Syrah Ο Ροδίτης είναι η ποικιλία με την οποία είναι φυτεμένο το μεγαλύτερο μέρος τγς Ελλάδας. Περισσότερα... Tempranillo Το Tempranillo είναι ποικιλία που συναντάται στο μεγαλύτερο μέρος της Ισπανίας... Περισσότερα... Zinfandel Ο Ροδίτης είναι η ποικιλία με την οποία είναι φυτεμένο το μεγαλύτερο μέρος τγς Ελλάδας. Περισσότερα...

Περισσότερες ποικιλίες....