Χάρτης Ιστοσελίδας

Στο παρακάτω δέντρο πληροφοριών φαίνεται με εποπτικό τρόπο ο χάρτης ολόκληρου του ιστόποτου. Με τον τρόπο αυτό κάποιος μπορεί, εύκολα και γρήγορα, να πρειηγηθεί μέσα σε αυτόν.