Χρωματική διαβάθμιση ροζέ κρασιών
Σχήμα 1

Το χρώμα των ερυθρωπών κρασιών ξεκινάει από το ανοικτό ρόζ (δεξιά στο σχήμα 1) και καταλήγει στο ανοικτό κόκκινο (κέντρο στο σχήμα 1). 'Ενα χρώμα ροζ-καφέ ανήκει σε ένα οξειδωμένο κρασί και μας δηλώνει το τέλος της ζωής του κρασιού αυτού.

Είναι πολύ σπάνιο να συναντήσουμε ένα παλαιωμένο ροζέ κρασί. Τα ροζέ κρασιά, συνήθως, παράγονται για να καταναλωθούν φρέσκα ενόσω κρατάνε την φρεσκάδα τους. Ένα ροζέ, λοιπόν, κρασί της τρέχουσας εσοδείας οφείλει να είναι από ανοικτό ροζ (σε ένα χρωματισμό που σύμφωνα με την Γαλλική βιβλιογραφία πρέπει να θυμίζει την "φλούδα του κρεμμυδιού") έως ανοικτό κόκκινο (όπου πάλι σύμφωνα με την Γαλλική βιβλιογραφία ο χρωματισμός πρέπει να θυμίζει το "μάτι της πέρδικας").

Απόχρωση ροζέ κρασιών
Σχήμα 2

Η Απόχρωση (ο χρωματισμός που εμφανίζεται στην άκρη του μηνίσκου του κρασιού όταν γύρουμε το ποτήρι υπό γωνία (Σχήμα 2)) στην περίπτωση των ροζέ κρασιών πρέπει να είναι όσο πιο ανοικτές ροζ έως πολύ ανοικτό ερυθρό.

Στην Διαύγεια ισχύουν όσα είδαμε στα λευκά κρασιά όπως το ίδιο ισχύει και για τα δάκρυα.

Δάκρυα κρασιών
Σχήμα 3