Διαφημιστείτε εδώ...
Η Ρομπόλα είναι η χαρακτηριστική αλλά και χαρισματική ποικιλία της Κεφαλλονιάς, γι' αυτό άλλωστε όταν αναφερόμαστε σε αυτή συνήθως το κάνουμε λέγοντας Ρομπόλα Κεφαλληνίας. Η ποικιλία συμμετέχει στον οίνο Π.Ο.Π. Ρομπόλα Κεφαλλήνίας.

Η ζώνη Π.Ο.Π. της Ρομπόλας βρίσκεται στο κέντρο του νησιού στην περιοχή των Ομαλών, και έχει έκταση 3500 στρέμματα. Οι αμπελώνες γενικά είναι κατακερματισμένοι και μικρής έκτασης που δεν ξεπερνά κατά μέσο όρο τα 3 στρέμματα. Οι στρεμματικές αποδόσεις σε καλές σοδειές δεν ξεπερνάν τα 560- 650 κιλά το στρέμμα. Τα εδάφη είναι κατά κύριο λόγο ασβεστολιθικής προέλευσης είναι φτωχά με καλή στράγγιση που δεν ευνοούν τις υψηλές στρεμματικές αποδόσεις. Χαρακτηριστικό στην περιοχή της Ρομπόλας είναι οι μεγάλες κλίσεις των αμπελώνων και τα χαλικώδη εδάφη. Τα κλήματα σε πολλές περιπτώσεις είναι αυτόριζα.

Η Ρομπόλα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον με λεπτά αρώματα εσπεριδοειδών (κίτρου και grapefruit). Στο στόμα διαθέτει μια ζωντανή, παιχνιδιάρικη γεύση φρούτων με χαρακτηριστική οξύτητα και μεταλλική αιχμηρότητα (minerality). Αφήνει μια ευχάριστη επίγευση μεγάλης διάρκειας.