Το Ασύρτικο είναι η ποικιλία της Σαντορίνης στην οποία και δίνει εκπληκτικά αποτελέσματα.
Είναι φυτεμένη, μεταγεμέστερα, και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας (Μακεδονία, Πεολοπόννησο και αλλού) δίνοντας διαφορετικά αλλά πάντα ποιοτικά αποτελέσματα. Εύρωστη, ζωηρή και παραγωγική ποικιλία προσαρμόζεται εύκολα στο αμπελουργικό περιβάλλον που θα φυτευτεί χωρίς να διαφοροποιήσει τις αμπελουργικές και οινολογικές της ιδιότητες. Ο τόπος επίσης που θα φυτευτεί παίζει πολύ σημανατικό ρόλο στο τελικό ποιοτικό αποτέλεσμα. Το Ασύρτικο είναι επίσης μοναδική ποικιλία γιατί αντέχει πάρα πολύ καλά σε έντονες ξηροθερμικές συνθήκες συντηρόντας μια υψηλή σακχαροπεριεκτηκότητα (και άρα δυνατότητα παραγωγής υψηλόβαθμων κρασιών) ταυτόχρονα με μια ιδανικά υψηλή οξύτητα. Τα χαρακτηριστικά αυτά καθιστούν τα κρασιά από Ασύρτικο πολύ ιδιαίτερα με κύρια δυνατά της χαρακτηριστικά την ισχυρή δομή, την συμπήκνωση και τον όγκο στο στόμα παρά στον έντονο αρωματικό χαρακτήρα.
Σε περιοχές χωρίς ξηροθερμικές συνθήκες το Ασύρτικο συμπεριφέρεται εντελώς διαφορετικά δίνοντας κρασιά με πλούσιο και έντονο πρωτογενές άρωμα διατηρώντας μια αρκετά ισχυρή δομή.
Δίνει τον οίνο Π.Ο.Π Σαντορίνη και συμμετέχει στον Π.Ο.Π. Πλαγιές Μελίτωνα. Ε[ίσης Συμμετέχει στους Π.Γ.Ε Αγιορείτικος, Μακεδονικός, Κυκλαδίτικος και Δράμας. Εϊναι μια πολυδυμανική ποικιλία που εκτός από τα παραπάνω ξηρά κρασιά συμμετέχει σε σημαντικλο βαθμό και σε δυο από τα σημαντικότερα γλυκά κρασιά της Ελλάδας, το Βινσάντο της Σαντορίνης και στον ΠΟΠ Μονεμβασία
Τα τυπικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της ποικιλίας είναι τα φρουτώδη και ανθώδη αρώματα (πράσινο μήλο, εξωτικά φρούτα, εσπεριδοειδή και λεμονανθός) και ένα ρωμαλέο σώμα που τονίζεται από μια δροσιστική οξύτητα.